Indeksy giełdowe

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Indeksy giełdowe

Indeksy giełdowe to statystycznie wyliczana pewna wartość, której zadaniem jest przedstawienia w sposób syntetyczny ogólnej sytuacji na całym rynku lub grupy odpowiednio wyselekcjonowanych spółek w określonym czasie.

Oprócz tego współczesne indeksy indeksy spełniają kilka innych funkcji:

 1. Są instrumentem bazowym dla instrumentów pochodnych.
 2. Stanowią punkt odniesienia do oceny efektywności inwestowania.
 3. Są przybliżeniem portfela rynkowego.

Indeks giełdowy jest wartością względną, która odnosi się do pewnego wybranego dnia, który nazywa się dniem bazowym. Wartość indeksu jaką umownie przyjęto w dniu bazowym to wartość bazowa, a wartość rynkowa portfela indeksu ( wszystkich akcji zawartych w tym portfelu) w tym dniu to kapitalizacja bazowa. Wartość rynkowa portfela indeksu zależy od sposobu konstrukcji indeksu. Każda spółka w indeksie otrzymuje pewną wagę. W większości przypadków mamy do czynienia z trzema rodzajami wag:

 • wagi jednakowe;
 • wagi zależne od ceny akcji spółki;wagi zależne od wartości rynkowej spółki (cena x ilość akcji).

Właśnie z tego powodu indeksy złożone z małej ilości spółek o różnych wagach często fałszują obraz rynku ( do zafałszowania obrazu rynku wystarczą dwie – trzy spółki o dużej wadze). Aby obraz był bardziej przejrzysty można zastosować wskaźnik TRIN porównujący proporcję liczby spółek zwyżkujących i zniżkujących z proporcją wolumenu tych spółek.

Innym bardzo ważnym rodzajem indeksów (szczególnie dla inwestorów dla których indeks jest instrumentem bazowym dla instrumentów pochodnych) są :

 • indeksy typu dochodowego, które uwzględniają dochody z tytułu dywidend i praw poboru;
 • indeksy typu cenowego, które nie uwzględniają dochodów z tytułu dywidend i praw poboru.

  Inwestor musi brać pod uwagę silne zmiany indeksu typu dochodowego w dniach wypłat szczególnie dużych procentowo dywidend w spółkach o dużych wagach.

Indeksy giełdowe mogą dawać pełny obraz rynku i wskazywać kierunek, w jakim on podąża, są więc ważnym narzędziem dla inwestorów stosujących analizę techniczną.

Szczególnie ważne dla inwestora są indeksy obrazujące stan rynku amerykańskiego, europejskiego czy dalekiego wschodu, mają one bowiem olbrzymi wpływ na giełdę warszawską.

indeksy giełdowe

Rys. Najważniejsze indeksy giełdowe.

 Zaliczamy do nich:

 1. Indeksy Nowojorskiej Giełda Papierów Wartościowych – NYSE
 • Dow Jones Industrial Average (DJIA);
 • S&P 500.
 1. NASDAQ, który jest indeksem największego pozagiełdowego rynku papierów wartościowych NASDAQ.
 2. DAX jest najważniejszym indeksem niemieckich akcji.
 3. FTSE 100 – najważniejszy indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie – LSE.
 4. CAC 40 – najważniejszy indeks Giełdy w Paryżu.
 5. Nikkei 225.- najważniejszy indeks Tokijskej Giełdy Papierów Wartościowych
 6. HSI – najważniejszy indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Hongkongu. 

Zobacz także interesujące frazy:

 • indeksy giełdowe na świecie;

 • indeksy giełdowe w Polsce;

 • światowe indeksy giełdowe;

 • główne indeksy giełdowe;

 • najważniejsze indeksy giełdowe;

 • indeksy giełdowe świat.